MIESIĘCZNY CENNIK ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ MIESIĘCZNY CZAS ZAJĘĆ KOSZT
umuzykalniające/grupowe 4 x 35 min 80 zł
fortepian/indywidualne 4 x 45 min 250 zł
muzykoterapia/indywidualne 4 x 45 min 250 zł

 

Zniżki przysługują:

  • rodzeństwu, rodzicowi z dzieckiem, małżeństwu uczącemu się w MCI – 5%;
  • uczęszczanie na dwa i więcej zajęć- 5%

Rodzic lub osoba podpisująca umowę zobowiązana jest uiszczać opłatę do 10 dnia bieżącego miesiąca.

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, rodzaj zajęć, miesiąc, za który uiszczana jest opłata, np. Jan Kowalski, fortepian, wrzesień.

Muzyczne Centrum Innowacyjne
Joanna Leśniak-Jeż

ul. Matejki 25
46-300 Olesno

NIP: 576-151-15-09

ING BANK ŚLĄSKI: 43 1050 1171 1000 0090 6911 6037